ANNA MASŁOŃ-ORACZ

Anna Masłoń-Oracz

Specjalistka w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy pomocowych UE, koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN.

Specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz.

Trener z dziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich.

Autorka licznych artykułów m.in. EU 2020 from the Small and Medium Enterprises Perspective, „Poradnik jak napisać wniosek UE” (portal Gazety Wyborczej), „Pozyskiwanie środków na OZE” (Gazeta Prawna), „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych w ramach dostępnych programów UE” (Fundusze Europejskie), „Szansa na innowacje” (Fundusze Europejskie), „Jak napisać zwycięskie projekty” – Nowoczesna Firma, „Wpływ FE na sytuację MŚP w Polsce” (The Warsaw Voice).

Pracowała dla takich firm, jak: Danone, DHL, GTS Energis, HDS Polska, Johnson & Johnson, LuxMed, MarcPol, Mediacom, Nutricia Polska, Pentor Research International, Raben, Royal Unibrew Polska, Statoil, tesa tape, Torfarm, Warbud i in.

Wykształcenie: 
  • Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej  w dziedzinie ekonomii – Kolegium Gospodarki Światowej.
  • Absolwentka: Studiów Podyplomowych z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Warszawski),
  • Zarządzania Projektami (SGH)
  • oraz dziennych Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet  Warszawski).